Euromarka - Strona Główna
strona główna | szukaj: Szukaj   |  mapa strony
Klub marki światowej
O konkursie
Euromarka-dobra marka
Laureaci
Fotogaleria
Relacje TV
Opinie i Gratulacje
Katalog Eurobrand
Warunki uczestnictwa
Kontakt
Patroni merytoryczni
Program Certyfikujący Marka PL

.

Francuski rynek dla początkujących

Najprostszą formą obecności przedsiębiorstwa na rynku francuskim jest zatrudnienie przedstawiciela handlowego - agenta. Może tego dokonać firma polska, nie mająca żadnej formy prawnej we Francji. Właściwą osobę pomogą znaleźć francuskie stowarzyszenia branżowe oraz CCI, czyli regionalne izby przemysłowo - handlowe. Również Francuska Izba Przemysłowo - Handlowa w Polsce (CCIFP) pośredniczy w wyszukiwaniu agentów handlowych we Francji.

 

Bardziej rozbudowaną formą obecności na rynku francuskim jest otwarcie przedstawicielstwa. Jest to jednak rozwiązanie bardzo kosztowne, dlatego też na otwarcie swojego przedstawicielstwa we Francji zdecydowało się zaledwie około 20 polskich firm.
CCI we Francji to doskonałe źródło informacji o sposobach prowadzenia działalności gospodarczej na tamtejszym rynku. Izby oferują obsługę kompleksową, od wpisu do rejestru gospodarczego do doradztwa strategicznego. Potencjalnemu inwestorowi z pomocą również przyjdzie Francuska Agencja Inwestycji Zagranicznych (AFII)

 


Na pomoc polskiemu przedsiębiorcy

Francja oferuje przybywającym inwestorom wachlarz różnego rodzaju pomocy przy rozpoczynaniu, jak i dalszym prowadzeniu działalności gospodarczej. Są one przyznawane przez państwo oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Przyznanie funduszy jest uzależnione od lokalizacji geograficznej projektu oraz wielkości ubiegającego się przedsiębiorstwa:

  • w uprzywilejowanych obszarach (zones PAT) wartość pomocy reprezentuje od 11,5% do 23% wartości netto inwestycji dla dużych przedsiębiorstw oraz od 21,5% do 33% dla małych i średnich przedsiębiorstw (PME)
  • na pozostałych obszarach Francji jedynie średnie i małe przedsiębiorstwa mogę ubiegać się o pomoc przy inwestycjach i tworzeniu nowych miejsc pracy; jej wartość maksymalna wynosi 7,5% inwestycji netto dla przedsiębiorstw średnich (zatrudniających od 50 do 250 pracowników) natomiast w przypadku małych firm (zatrudniających poniżej 50 pracowników) ta pomoc wynosi 15%.

Przedsiębiorcy mogę ubiegać się o następujące środki finansowe:
  • premie dotyczące zagospodarowania obszarów uprzywilejowanych (PAT) zarządzane przez Delegaturę do spraw Zagospodarowania Terenu i Działań Regionalnych (DATAR)
  • środki przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje oraz tworzenie nowych miejsc pracy
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - regiony zakwalifikowane do celu 1 (najbiedniejsze regiony Wspólnoty) oraz celu drugiego (regiony borykające się z problemami społeczno-gospodarczymi)
  • Fundusz Rozwoju Małych i Średnich Zakładów Przemysłowych (PMI)
Przedsiębiorcy mogą również korzystać z subwencji. Istnieje również możliwość zwolnienia z obciążeń socjalnych przy zatrudnieniu niektórych kategorii personelu, jak na przykład bezrobotnej młodzieży lub osób przebywających na długoterminowym bezrobociu

Przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działalność we Francji również mogę liczyć na pomoc państwa. W tym celu zostały utworzone fundusze na kształcenie kadr (rozdysponowywane przez Ministerstwo Spraw Socjalnych) oraz wsparcie badań i rozwoju (koordynowane przez Ministerstwo Przemysłu, Ministerstwo Badań oraz Francuską Agencję Innowacji).

Rejestracja znaków towarowych i ich ochrona

Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej w sferze rejestracji i ochrony znaków towarowych jest traktowana jak inne kraje wspólnotowe i na równi z przedsiębiorcą francuskim.
Zanim przedsiębiorca dokona rejestracji znaku towarowego, powinien na własną rękę sprawdzić czy nazwa, którą wybrał dla swojego przedsiębiorstwa lub produktu jest dostępna i czy nie stała jest własnością firmy konkurencyjnej. Można tego dokonać za pośrednictwem modułów udostępnionych w sieci internetowej, np. na stronie Narodowego Rejestru Handlu i Przedsiębiorstw (http://www.euridile.inpi.fr) lub w wyszukiwarce marek na stronie http://www.icimarques.com/.

Znaki towarowe we Francji są rejestrowane w Narodowym Instytucie Własności Przemysłowej (INPI) na 10 lat z możliwością przedłużenia. W urzędzie składa się stosowny formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Instytutu www.inpi.fr Pracownicy Instytutu dostarczają informacji dotyczących procedur związanych z rejestracją znaku oraz służą pomocą w wypełnieniu dokumentów.
Złożeniu formularza towarzyszą opłaty związane z rejestracją nowego znaku (stawki INPI aktualne na sierpień 2005);
  • należność związana ze złożeniem wniosku - 215 EUR; do trzech rejestrowanych klas produktów
  • za każdą dodatkową klasę produktów - 38 EUR
INPI nie zajmuje się ochroną znaków towarowych. W tej kwestii można zwrócić się między innymi do Unii Producentów (Union des Fabriçants - www.unifab.com) lub Narodowego Komitetu ds. Walki z Piractwem (CNAC) działającego przy Ministerstwie Przemysłu.

Dodatkowe informacje:
Francuska Izba Przemysłowo - Handlowa w Polsce (CCIFP)
Tel. (+48 22) 696 75 80
Fax (+48 22) 696 75 90
www.ccifp.pl

Zobacz pozostałe aktualności »





Istota marki

Dr Jacek KALL
Katedra Marketingu Produktu
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

...»



Wspólnotowe znaki towarowe łatwiej,

ale nie taniej
»


W obronie marki
Andrzej Malinowski
Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich


Marka to nie tylko znak towarowy, ale przede wszystkim - jeden z głównyc...»



Transgraniczna ochrona znaków towarowych

Ewa Kacperek - radca prawny
Kancelaria SALANS


 
   
 
   
 
   
     
 



EUROMARKA© Wszelkie prawa zastrzeżone. Warszawa 2004
EUROMARKA i wszystkie związane tytuły, logo i oznaczenia są znakami towarowymi - ZASTRZEŻONE - Warszawa 2004
Strona główna | Mapa strony

designed by VENTI

O konkursie | Laureaci | Laureaci | Fotogaleria | Fotogaleria | Relacje TV | Opinie i Gratulacje | Katalog Eurobrand | Warunki uczestnictwa | Kontakt | Patroni merytoryczni | Najwyższa Jakość
statystyka