Euromarka - Strona Główna
strona główna | szukaj: Szukaj   |  mapa strony
Klub marki światowej
O konkursie
Euromarka-dobra marka
Laureaci
Fotogaleria
Relacje TV
Opinie i Gratulacje
Katalog Eurobrand
Warunki uczestnictwa
Kontakt
Patroni merytoryczni
Program Certyfikujący Marka PL

.

Pomoc oraz wsparcie zagranicznych inwestorów w Hiszpanii

1. NA JAKĄ POMOC MOGĄ LICZYĆ POLSCY PRZEDSIĘBIORCY, ROZPOCZYNAJĄCY LUB ROZSZERZAJĄCY SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ EKONOMICZNĄ W HISZPANII:

W celu wsparcia rozwoju gospodarczego, Rząd Centralny, Rządy Regionów Autonomicznych i władze samorządowe stworzyły system pomocy, którego zadaniem jest zwiększenie zatrudnienia, umożliwienie powstania nowych firm i projektów. Każda pomoc oraz wsparcie zagranicznych inwestorów w Hiszpanii podlega ustawodawstwu i ograniczeniom nałożonym przez Unię Europejską na kraje członkowskie.

Komisja Europejska przewiduje udzielanie pomocy jedynie w zakresie, wyznaczonym przez następujące Założenia Główne:

 • Założenie numer 1 - Promowanie rozwoju i zmiana struktury gospodarczej regionów najmniej rozwiniętych. Są to regiony, których Produkt Krajowy Brutto nie przekroczy 75% średniej, istniejącej we Wspólnocie.
 • Założenie numer 2 - Wspomaganie przekształceń finansowych i społecznych w strefach zróżnicowanych strukturalnie.
Pomoc przejściowa. Pomoc przeznaczona na sfinansowanie reformy polityki edukacyjnej oraz systemu szkolnictwa i zatrudnienia.

Potencjalni inwestorzy mogą otrzymać także pomoc finansową, przewidzianą przez programy europejskie, co sprawia, że inwestowanie na rynku hiszpańskim jest coraz bardziej atrakcyjne.

Wszystkie wymienione powyżej formy wspierania inwestycji mogą być sklasyfikowane w następujących punktach:
 • Pomoc oferowana przez Państwo i Regiony Autonomiczne na rozwój systemu kształcenia i rynku pracy.
 • Pomoc oferowana przez Państwo dla przedsiębiorców działających w określonych sektorach gospodarki.
 • Pomoc oferowana przez Regiony Autonomiczne.
 • Pomoc oferowana przez Państwo dla małych i średnich firm.
 • Pomoc oferowana przedsiębiorcom, pragnącym rozpocząć działalność na rynku międzynarodowym.
 • Pomoc oferowana przez Unię Europejską.

Możliwość otrzymania pomocy finansowej, oferowanej przez organy państwowe i samorządowe, uzależniona jest, w dużej mierze, od charakteru projektu inwestycyjnego. Decydują przede wszystkim szanse powodzenia zaprezentowanego przez inwestora projektu.

Zagraniczni inwestorzy mogą liczyć także na ułatwienia podatkowe, między innymi na ulgi stosowane w przypadku inwestycji o specjalnym reżimie ETVE. (Firmy z kapitałem zagranicznym).

2. JAKIE ORGANY ADMINISTRACJI LUB INSTYTUCJE OFERUJĄ POMOC

Pomoc finansowa może być przyznana przez

A. Rząd Centralny

Pomoc finansowa oferowana przez Państwo podlega ustawodawstwu Unii Europejskiej i wynikającym z niego ograniczeniom. Pomoc taka jest przyznawana bezzwrotnie. Obliczana jest na podstawie przewidywanych kosztów inwestycji, według określonych kryteriów. W Hiszpanii pomoc finansowa Państwa przyznawana jest jedenastu Regionom Autonomicznym: Galicji, Asturii, Castilli y León, Castilla- La Mancha, Extremadurze, Walencji, Andaluzji, Murcii, Wyspom Kanaryjskim, Aragonii,, Cantabrii, i miastom autonomicznym- Ceuta i Melilla.
 • Wysokość pomocy: zróżnicowana (między 40- 50% zatwierdzonej inwestycji)
 • Wybierane projekty: projekty dotyczące rozwoju dotychczasowej działalności gospodarczej, modernizacji przedsiębiorstwa, rozpoczęcia działalności w nowej miejscowości.
 • Wybierane inwestycje: przeważnie przyznawane są subwencje na zakup terenu, podłączenie instalacji elektrycznych, gazowych, wybudowanie fabryk, biur, magazynów, oraz nabycie dóbr kapitałowych i innych aktywów, przygotowanie planów i projektów.
 • Podstawowe wymagania: Przygotowanie Projektu, dotyczącego jednego z sektorów, wymienionych poniżej, posiadanie 30% środków własnych, stworzenie miejsc pracy i posiadanie minimum inwestycyjnego w wysokości 601,012 EURO
 • Wybierane sektory:
  • przemysł przetwórczy i wydobywczy
  • przemysł żywności przetworzonej i przemysł hodowli rybnej.
  • Usługi związane ze wspomaganiem przemysłu w celu polepszenia struktury komercyjnej.
  • specyficzne środki związane z turystyką wywierającą duży wpływ na rozwój obszarów geograficznych.

B. POMOC PRZYZNAWANA PRZEZ REGIONY AUTONOMICZNE, ORAZ WŁADZE SAMORZĄDOWE.

Wszystkie Regiony Autonomiczne przyznają pomoc, ale w mniejszej skali niż Państwo. Suma przyznanych środków finansowych, nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską dla określonego regionu.

3. ZASADY REJESTRACJI ZNAKÓW TOWAROWYCH I ICH OCHRONA (ROZPORZĄDZENIE U.E. NUMER 40/ 94, POROZUMIENIE Z MADRYTU)

Rozporządzenie (CE) nr. 40/94 zmodyfikowane przez Rozporządzenie (CE) nr. 422/2004 Rady z dnia 19 lutego 2004 roku reguluje wspólnotowy znak towarowy.
Wspólnotowy znak towarowy jest to znak graficzny, dzięki któremu produkt lub usługa danej firmy różni się od produktów lub usług innych firm. Wspólnotowy Znak Towarowy musi być zarejestrowany w rejestrze OAMI i jest ważny na terenie całej Unii Europejskiej.

Jest jednym ze znaków, używanych przez przedsiębiorców po to, by ich produkt odróżniał się na rynku od produktów przedsiębiorców konkurencyjnych.
W celu rejestracji znaku towarowego składa się tylko jedno podanie i uiszcza się tylko jedną opłatę w jednym Biurze Rejestracyjnym, a zarejestrowany znak towarowy jest ważny na terenie całej Unii Europejskiej (U.E.), co ułatwia i minimalizuje formalności w 25 krajach członkowskich.

"Wspólnotowym Znakiem Towarowym, można posługiwać się na terenie całej wspólnoty, bez konieczności rejestrowania tego znaku w każdym kraju."

Zobacz pozostałe aktualności »

Istota marki

Dr Jacek KALL
Katedra Marketingu Produktu
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

...»Wspólnotowe znaki towarowe łatwiej,

ale nie taniej
»


W obronie marki
Andrzej Malinowski
Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich


Marka to nie tylko znak towarowy, ale przede wszystkim - jeden z głównyc...»Transgraniczna ochrona znaków towarowych

Ewa Kacperek - radca prawny
Kancelaria SALANS


 
   
 
   
 
   
     
 EUROMARKA© Wszelkie prawa zastrzeżone. Warszawa 2004
EUROMARKA i wszystkie związane tytuły, logo i oznaczenia są znakami towarowymi - ZASTRZEŻONE - Warszawa 2004
Strona główna | Mapa strony

designed by VENTI

O konkursie | Laureaci | Laureaci | Fotogaleria | Fotogaleria | Relacje TV | Opinie i Gratulacje | Katalog Eurobrand | Warunki uczestnictwa | Kontakt | Patroni merytoryczni | Najwyższa Jakość
statystyka