Euromarka - Strona Główna
strona główna | szukaj: Szukaj   |  mapa strony
Klub marki światowej
O konkursie
Euromarka-dobra marka
Laureaci
Fotogaleria
Relacje TV
Opinie i Gratulacje
Katalog Eurobrand
Warunki uczestnictwa
Kontakt
Patroni merytoryczni
Program Certyfikujący Marka PL

.

Katalog Eurobrand

   Ekskluzywne wydawnictwo poruszające tematykę promocji oraz ochrony marki w kraju i za granicą.
   Za pośrednictwem pisma prezentujemy wyroby i usługi przedsiębiorstw zainteresowanych nawiązaniem nowych kontaktów handlowo - partnerskich.
   Promujemy laureatów - najlepsze, dynamiczne firmy zarówno z sektora dużych i średnich, jak i małe rodzinne przedsiębiorstwa.
   Przedstawiamy najnowocześniejsze techniki i technologie, inwestycje społeczno - gospodarcze samorządów oraz organizacji pozarządowych.
   W Katalogu oferta firm publikowana jest w trzech językach (polskim, angielskim i rosyjskim)
   Katalog dystrybuowany jest (przez ok. 10 miesięcy) na ważniejszych imprezach gospodarczych w kraju i na świecie m.in. za pośrednictwem:

• Kancelarii Prezydenta RP - Departamentu ds. Gospodarczych Programów Promocyjnych
• Kancelarii Premiera RP
• Ministerstwa Gospodarki i Pracy - m.in. Departamentu Unii Europejskiej, Departamentu Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Departamentu Europejskich Spraw Gospodarczych, Departamentu Przedsiębiorczości, Departamentu Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu
• Departamentu Promocji Ministerstwa Środowiska
• Departamentu Promocji Ministerstwa Kultury
• Departamentu Promocji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
• Zespołu Centrum Euro Info i Rozwoju Regionalnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

• wydziałów ekonomiczno - handlowych ambasad RP
• wydziałów handlowych ambasad krajów członkowskich UE oraz pozostałych państw posiadających placówki na terenie Polski
• europejskich instytucji i organizacji gospodarczych
• izb handlowych i regionalnych
• partnerów i patronów branżowych Programu EuroMarka
• organizatorów i uczestników konferencji oraz sympozjów tematycznych
• organizatorów imprez targowych oraz WYSTAWCÓW I ZWIEDZAJĄCYCH

Katalog wraz z informacją o konkursie i laureatach przekazywany jest do dyspozycji:
• telewizji ogólnopolskiej i regionalnej
• stacji radiowych
• prasy ogólnopolskiej, regionalnej i branżowej
• portali i serwisów internetowych
• wybranych mediów europejskich


 


Istota marki

Dr Jacek KALL
Katedra Marketingu Produktu
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

...»Wspólnotowe znaki towarowe łatwiej,

ale nie taniej
»


W obronie marki
Andrzej Malinowski
Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich


Marka to nie tylko znak towarowy, ale przede wszystkim - jeden z głównyc...»Transgraniczna ochrona znaków towarowych

Ewa Kacperek - radca prawny
Kancelaria SALANS


 
   
 
   
 
   
     
 EUROMARKA© Wszelkie prawa zastrzeżone. Warszawa 2004
EUROMARKA i wszystkie związane tytuły, logo i oznaczenia są znakami towarowymi - ZASTRZEŻONE - Warszawa 2004
Strona główna | Mapa strony

designed by VENTI

O konkursie | Laureaci | Laureaci | Fotogaleria | Fotogaleria | Relacje TV | Opinie i Gratulacje | Katalog Eurobrand | Warunki uczestnictwa | Kontakt | Patroni merytoryczni | Najwyższa Jakość
statystyka